අප සතුව PERODUA සඳහා සියලුම ආකාරයේ ස්වයංක්‍රීය ac කම්ප්‍රෙසරයක් ඇත, අපි ස්වයංක්‍රීය A/C කොම්ප්‍රෙසරය සංවර්ධනය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ වසර 15 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අතර, තාක්‍ෂණය සහ තත්ත්ව පද්ධතිය පිළිබඳ පූර්ණ වගකීම ජපන් ඉංජිනේරුවෙකු සමඟ ඇති අතර සහතිකය සමත් වේ. IATF16949. අපගේ සම්පීඩකය සඳහා සියලුම සංරචක අලුත් වන අතර අපි වසරක වගකීමක් ලබා දෙන්නෙමු. අපි OEM මෝටර් රථ නිෂ්පාදකයාට මෙන්ම අලෙවියෙන් පසු තොග වෙළෙන්දාට සපයන්නෙමු. සම්පීඩකය සඳහා ඕනෑම විමසීමක්, අප හා සම්බන්ධ වීමට නිදහස් වන්න.

ඔබේ විමසුම යවන්න